Thursday, 17 November 2016

Fundamental Rights Malayalam Kerala PSC Question And Answer 2016

1. ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല് മാഗ്നകര്‍ട്ട എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ?
Ans. മൗലികവകാശത്തെ

2. മൗലികവകാശം എവിടെനിന്നാണ് കടമെടുത്തത് ?
Ans. യു.എസ്.എ

3. നിയമത്തിനുമുന്‍പില്‍ എല്ലാവരും തുല്ല്യര്‍ എന്ന്‍ പറയുന്ന ഭരണഘടന വകുപ്പ് ?
Ans. അനുചേദം 14

Read In English Click Here (Fundamental Rights)


Fundamental Rights Malayalam PSC Question Paper | 2016 Fundamental Malayalam Question Paper | New Questions About The Fundamental Rights | Fundamental Rights Question For Kerala PSC Examination | Moulikavakasham Malayalam Question Paper For PSC Examination | Latest Malayalam Moulikavakasham Question From Bharanaghadana

No comments:

Post a Comment

How to comment ?
1. Select 'comment as' as name/url if you don't have a gmail account.
2. You don't fill the url part. Only type your name.
3. And type your comment submit. :)